O nás

Naše hodnoty

Vedoucí pracovníci z celé organizace definovali 4 hodnoty, které popisují kulturu, jíž chceme dosáhnout. Naše hodnoty nám umožní žít v souladu s naším účelem a dosáhnout naší vize a strategie. Popisují způsoby chování, které nás přivedou k vynikající kvalitě (/excellence) toho, jak vedeme lidi, sloužíme našim zákazníkům a zapojujeme sebe i své kolegy/zaměstnance.

Bezpečnost na prvním místě

Prioritize safety above all else, and make sure that everybody leaves work as health as when they arrived.

Nikdo by neměl přijít domů z práce méně zdravý, než jak tam přišel. Je samozřejmé, že v našem byznyse ti, kteří se zabývají instalací, jsou vystaveni riziku kontaktu s elektrickým proudem a vystavení elektrickému napětí. Přesto platí, že fyzické riziko by mělo být minimální ve všem, co děláme, ať se to týká zacházení s proudem a kabely nebo řízení našich kamionů nebo pohybu po závodě. Navíc by se měli lidé cítit také psychologicky v bezpečí při vyjadřování svých názorů a obav. Právě toto je zvláště důležité pro další hodnoty.

Mít páteř, nesouhlasit, a pak přijmout závazek

Engage with others openly, and work with them to reach agreement.

Nejlepší nápady nepřicházejí od osamělého génia pracujícího v izolaci. Nejlepší nápady vznikají při konstruktivních debatách o inovativních myšlenkách, když nikoho netrápí, koho je to nápad. Nejlepší nápady vyrůstají z vášnivého nesouhlasu a současně aktivního naslouchání. Nakonec se zavážeme postavit za nejlepší a nejvíce podporovaný nápad, i když nebyl náš ani jsme jej nepreferovali.

Přijímat a řídit změnu

Adapt quickly to changes and look for the new opportunities that they create.

Naši konkurenti, naši klienti i naši dodavatelé jsou neustále v pohybu. My jsme také odhodlaní hledat každý den lepší cestu. Zavazujeme se být nejen otevření těmto novým cestám, ale také je uskutečňovat. A zavazujeme se uskutečňovat je prostřednictvím společné práce v týmu. Společně pracujeme v týmu zapojením těch správných lidí od samotného začátku. Od porozumění problematice a výzvám, k vytváření řešení a k rozhodování.

Být vášnivý a odhodlaný

Care about what you do, and keep trying until you succeed.

Pracujeme pro firmu, která společnosti hodně přináší. Přinášíme energii do života ve všech jejích významech. Pomáháme vlakům jezdit, osvětlujeme města, umožňujeme, aby se udržitelná výroba energie dostala ke spotřebitelům. Přinášíme také  energii do života v našich týmech tím, že dokážeme předvést svůj úplný potenciál. A jsme odhodláni neustále hledat lepší způsoby, jak přinášet energii do života. Tyto významy hrdě sdílíme s našimi kolegy, našimi dodavateli, našimi zákazníky a komunitami, ve kterých žijeme.

Strategie – Vize & Cíle

Obecně sleduje NKT svou ambici stát se nejlepší v očích svých akcionářů, zákazníků a zaměstnanců 

Historie

Naši současnou pozici vytvářela dlouhá léta naší historie, jež nás vybavila důležitými zkušenostmi

Společenská odpovědnost firem

Naše odpovědnost leží v samém srdci všeho, co děláme. Naše hodnoty žijeme a dýcháme pro ně.

Vyhledejte nejbližší kontakt