Služby

Kabely a CPR

Moderní budovy mají ve svých stropech a zdech instalované velké množství kabelů. Je proto přirozené, že by kabely měly být zařazené do skupiny stavebních výrobků, kterých se týká CPR.

Společná klasifikace požárních vlastností

Jelikož jsou požární vlastnosti stavebních výrobků důležité pro požární bezpečnost, máme nyní společné nařízení EU pro požární klasifikaci a zkušební metody pro kabely používané v budovách. Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.

Povinné značení CE

Označení CE bude pro kabely podléhající této normě povinné. Nejpozději 1. července 2017 se nové označení CE objeví na obalech a všechny národní normy, které jsou v rozporu s novou normou, přestanou platit.

Přechod na novou společnou normu a povinné značení CE probíhá v době od 1. července 2016 do 1. července 2017.

Podmínky pro označení CE

Výrobci, kteří chtějí označit své výrobky CE, musí vypracovat Prohlášení o vlastnostech (DoP). Vypracováním DoP výrobce garantuje, že výrobek plní požadavky uvedené v normě.

Výrobce musí vytvořit DoP pro každý stavební výrobek.

Prohlášení o vlastnostech (DoP)

Prohlášení o vlastnostech (DoP) uvádí nejdůležitější vlastnosti výrobku. Vlastnosti jsou hodnoceny a popsány jednotným, evropským způsobem. Výrobky tak lze porovnávat bez ohledu na to, kde byly vyrobeny.

DoP také obsahuje informace o použití výrobku, o výrobci a o případném zapojení třetí strany do kontroly výroby. Výrobek je proto schválený pro označení CE jen tehdy, když byl testován a má platné DoP.

Přechodné období

Během přechodu na novou normu je možné kupovat kabely, které byly zkoušené podle nové i dřívější normy. Po 1. červenci 2017 bude nová norma povinná.

Příprava na nový standard

Jaké bude značení?

Všechny obaly NKT budou označeny CE a třídou CPR

Nové požární třídy

Dřívější požární třídy pro kabely jsou nahrazeny novými klasifikacemi

Otázky & Odpovědi

CPR je zkratka pro Evropské nařízení o stavebních výrobcích (Construction Product Regulation)

nn kabely (do 1 kV)

Podívejte se na naší výrobkovou řadu instalačních kabelů

video o CPR

Shlédněte naše video o CPR a dozvíte se vše o nové normě

Vyhledejte nejbližší kontakt