NKT instal CYKY Dca - inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“

Kabel je určený pro použití v souladu s podmínkami dle vyhlášky 268/2011 Sb. „Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb“:

Zdravotnická zařízení
– Jesle
– Lůžková oddělení nemocnic
– JIP, ARO, operační sály
– Lůžková zařízení sociální péče

Stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letištních, železničních a autobusových terminálů)
– Shromažďovací prostor
– Prostory určené pro veřejnost

Stavby pro ubytování více než 20 osob (hotely, hostely, internáty, lázně, koleje, ubytovny)
– Společné prostory (haly, recepce, restaurace apod.)


Z požárního hlediska se jedná o vyšší stupeň požární ochrany ve srovnání s kabely klasifikovanými ve třídě „Eca“.

Kabely zařazené do třídy „Dca“ nešíří plamen, samy zhasnou a jejich energetický příspěvek k rozvoji požáru (množství uvolněného tepla) je již hodnocen podle EN 50399 a musí být menší než 70 MJ.


Katalogový list NKT instal CYKY Dca

Vyhledejte nejbližší kontakt