O nás
Excellence 2020 logo

Strategie

Máme jasnou vizi: Díky důrazu na dokonalost se hodláme do roku 2020 stát nejlepším výrobcem kabelů z pohledu zákazníků i našich zaměstnanců. Abychom toho dosáhli, musíme ve všem, co děláme, klást důraz na dokonalost. 

EXCELLENCE 2020 je strategický plán, který nás posune na novou úroveň dokonalosti z hlediska spokojenosti zákazníků, angažovanosti zaměstnanců a finanční síly.

Plán EXCELLENCE 2020 byl spuštěn v roce 2015 jako přirozený nástupce programu DRIVE zahájeného v roce 2013, který se soustředil na snižování nákladů. Plán EXCELLENCE 2020 se zaměřuje především na ziskovost a cílený růst.

The NKT Power House

Plán EXCELLENCE 2020 představuje mapu vedoucí k transformaci společnosti NKT a skládá se z několika různých prvků a iniciativ. Dohromady je označujeme jako schéma NKT Power House.

Schéma NKT Power House nás žene k dokonalosti. Jeho základy tvoří náš účel a jeho střechu zase naše vize. První patro představují naše hodnoty, jež mají oporu v základech. Druhé a třetí patro kypí čilou aktivitou – nacházejí se zde naše nevyhnutelné bitvy a segmentové iniciativy.

Se schématem NKT Power House a naší cestou k dokonalosti souvisí vše, co děláme.

Vize: Směřování naší společnosti

Segmentové iniciativy: Strategické projekty, které řídí naše podnikání

Nevyhnutelné bitvy: Bitvy napříč celou naší organizací, v nichž musíme zvítězit, abychom uspěli

Hodnoty: Určují naše chování a stojí u základu všeho, co děláme

Účel: Jádro identity společnosti NKT – smysl naší existence

Strategické cíle

Abychom ve své vizi stát se nejlepším výrobcem kabelů z pohledu zákazníků i našich zaměstnanců dosáhli úspěchu a pokroků, vytyčili jsme si tři strategické cíle: 

Stát se pro naše zákazníky první volbou

Snažíme se pro naše zákazníky a partnery stát upřednostňovanou značkou na základě toho, že nabízíme cenné a rozsáhlé odborné znalosti a zároveň vysoce kvalitní produkty, usilujeme o poskytování kompletních řešení a co nejlépe spolupracujeme s našimi zákazníky. K měření spokojenosti zákazníků používáme ukazatel čistého skóre doporučení (Net Promoter Score), přičemž naším cílem je do roku 2020 dosáhnout skóre minimálně 50 %. 

Mít nejangažovanější zaměstnance v oboru

Chceme ve svém oboru patřit k nejlepším společnostem z hlediska angažovanosti zaměstnanců. Naším cílem je do roku 2020 dosáhnout indexu angažovanosti zaměstnanců (Employee Engagement Index) nad 80 %, což je výrazně více než průměr v oboru, který činí přibližně 60 %.

Zlepšit svoji finanční sílu

Rozvíjení dlouhodobých finančních výsledků představuje zásadní krok k tomu, abychom si udrželi pozici špičky v oboru a pokračovali v neustálém zvyšování ziskovosti, jež trvá od roku 2013. Naším cílem je do roku 2020 dosáhnout 13% rentability investovaného kapitálu (Return on Capital Employed).

Vyhledejte nejbližší kontakt