O nás
Excellence 2020 logo

Cíle

Naše nadšení přináší do života energii. To je naším účelem; důvod, proč podnikáme. Jednou větou to vyjadřuje, co tu jako společnost chceme dělat, a je to základ všeho, co děláme

V globalizovaném a vzájemně propojeném světě závisí všechno na energii. Energie je základem všech věcí, které v moderní civilizaci bereme jako samozřejmé. My v NKT hrajeme důležitou roli při dodávání energie globálním společnostem a přivádění energie do života.

Náš účel je postaven na dlouholeté a pyšné minulosti v kabelovém byznysu. Naše výrobky jsou ze své podstaty technické. Pro nás jsou však více než to.

Zde uvádíme trojí význam našeho účelu:

  1. Za prvé, je to o fyzikálním přenášení energie prostřednictvím našich kabelů
  2. Za druhé, je to o našem příspěvku pro společnost přinášením energie do života
  3. A za třetí, je to o přinášení energie do života v naší organizaci tím, že dokážeme předvést svůj úplný potenciál
must win battles

Nevyhnutelné bitvy

Klíčové oblasti prvořadého významu pro dosažení našich strategických cílů.

Vyhledejte nejbližší kontakt