O nás
Excellence 2020 logo

Naše hodnoty

Vedoucí pracovníci z celé organizace definovali 4 hodnoty, které popisují kulturu, jíž chceme dosáhnout. Naše hodnoty nám umožní žít v souladu s naším účelem a dosáhnout naší vize a strategie. Popisují způsoby chování, které nás přivedou k vynikající kvalitě (/excellence) toho, jak vedeme lidi, sloužíme našim zákazníkům a zapojujeme sebe i své kolegy/zaměstnance.

Bezpečnost na prvním místě

Nikdo by neměl přijít domů z práce méně zdravý, než jak tam přišel. Je samozřejmé, že v našem byznyse ti, kteří se zabývají instalací, jsou vystaveni riziku kontaktu s elektrickým proudem a vystavení elektrickému napětí. Přesto platí, že fyzické riziko by mělo být minimální ve všem, co děláme, ať se to týká zacházení s proudem a kabely nebo řízení našich kamionů nebo pohybu po závodě. Navíc by se měli lidé cítit také psychologicky v bezpečí při vyjadřování svých názorů a obav. Právě toto je zvláště důležité pro další hodnoty.

Mít páteř, nesouhlasit, a pak přijmout závazek

Nejlepší nápady nepřicházejí od osamělého génia pracujícího v izolaci. Nejlepší nápady vznikají při konstruktivních debatách o inovativních myšlenkách, když nikoho netrápí, koho je to nápad. Nejlepší nápady vyrůstají z vášnivého nesouhlasu a současně aktivního naslouchání. Nakonec se zavážeme postavit za nejlepší a nejvíce podporovaný nápad, i když nebyl náš ani jsme jej nepreferovali.

Přijímat a řídit změnu

Naši konkurenti, naši klienti i naši dodavatelé jsou neustále v pohybu. My jsme také odhodlaní hledat každý den lepší cestu. Zavazujeme se být nejen otevření těmto novým cestám, ale také je uskutečňovat. A zavazujeme se uskutečňovat je prostřednictvím společné práce v týmu. Společně pracujeme v týmu zapojením těch správných lidí od samotného začátku. Od porozumění problematice a výzvám, k vytváření řešení a k rozhodování.

Být vášnivý a odhodlaný

Pracujeme pro firmu, která společnosti hodně přináší. Přinášíme energii do života ve všech jejích významech. Pomáháme vlakům jezdit, osvětlujeme města, umožňujeme, aby se udržitelná výroba energie dostala ke spotřebitelům. Přinášíme také  energii do života v našich týmech tím, že dokážeme předvést svůj úplný potenciál. A jsme odhodláni neustále hledat lepší způsoby, jak přinášet energii do života. Tyto významy hrdě sdílíme s našimi kolegy, našimi dodavateli, našimi zákazníky a komunitami, ve kterých žijeme.

must win battles

Nevyhnutelné bitvy

Klíčové oblasti prvořadého významu pro dosažení našich strategických cílů.

Vyhledejte nejbližší kontakt