O nás
Excellence 2020 logo

Segmentové iniciativy

Strategie EXCELLENCE 2020 obsahuje pro každý obchodní segment podrobný plán opřený o nevyhnutelné bitvy. Jelikož se jednotlivé segmenty navzájem liší velikostí, rozsahem i vývojovým potenciálem, vyžadují odlišné strategické přístupy definované třemi oblastmi: 

Rozvoj a růst

Atraktivní trhy s růstovým potenciálem:

  • Zaměření na inovace a diferenciaci 
  • Zlepšení služeb a odborných znalostí v oblasti podmořských kabelů

 

 

Střídavé/stejnosměrné vysoké napětí – podmořské kabely

Stejnosměrné vysoké napětí – pevninské kabely

Příslušenství

Služby a montáž

Zaměření na ziskový růst

Dílčí komoditní trhy:

  • Zaměření na náklady
  • Soustředění na ziskové zákazníky a trhy
  • Zlepšování úrovně služeb

Instalační kabely a nízké napětí

Střední napětí

Obrat

Trhy, ve které společnost NKT věří a které vyžadují restrukturalizaci:

  • Zvýšení dokonalosti prodeje a odstranění nedostatků produktů
  • Oprava provozního modelu a snížení nákladů

Střídavé vysoké napětí – pevninské kabely

Železnice

must win battles

Nevyhnutelné bitvy

Klíčové oblasti prvořadého významu pro dosažení našich strategických cílů.

Vyhledejte nejbližší kontakt