O nás
Excellence 2020 logo

Vize

Máme jasnou a ambiciózní vizi:

Díky důrazu na „dokonalost“ se hodláme do roku 2020 stát nejlepším výrobcem kabelů z pohledu zákazníků i našich zaměstnanců.

Být nejlepší pro nás neznamená být největší, nejlevnější ani nejrychleji rostoucí. Chceme se stát výrobcem kabelů, jemuž zákazníci dávají přednost díky jeho odborným znalostem, úrovni služeb a špičkovým produktům a řešením. 

V neposlední řadě také chceme být dokonalým pracovištěm, kde touží budovat svoji kariéru nejlepší lidé v oboru a kde díky práci mimořádně schopných kolegů ze všech částí organizace vznikají nové, převratné nápady.

EXCELLENCE 2020 je strategie, která společnost NKT posune na novou úroveň dokonalosti z hlediska spokojenosti zákazníků, angažovanosti zaměstnanců a finanční síly.

must win battles

Nevyhnutelné bitvy

Klíčové oblasti prvořadého významu pro dosažení našich strategických cílů.

Vyhledejte nejbližší kontakt