THINKT Digital

Inovační centrum NKT

THINKT digital

S neustále rostoucí složitostí světových výzev je inovace jedním z klíčových prvků k poskytování trvale udržitelných řešení.

To samé platí pro energetický sektor a nás ve společnosti NKT. Proto jsme vytvořili nezávislé inovační centrum – THINKT digital – pro řešení výzev v oblasti energetiky i mimo ni.

Specializovaný tým odborníků kombinuje obchodní potřeby, technologii a výrobní pohled za účelem vytváření nových produktů, otevírání nových trhů a zlepšování efektivity a produktivity.

THINKT digital je tedy klíčovým prvkem pro digitální transformaci a také ambice společnosti NKT poskytovat zákazníkům a partnerům celoživotní hodnotu.

THINKT Digital je inovační centrum s kořeny v energetickém sektoru

Náš specializovaný tým řeší výzvy v energetickém sektoru i mimo něj.

SBTi sustainability graphics

Digitální centrum je dalším organickým krokem k urychlení synergií mezi odděleními společnosti NKT a zákazníky a podporuje proces digitální transformace. Její digitální prvky vytvářejí nové platformy pro energetiku a příbuzné obory.

— Axel Barnekow Widmark, Head of Service

O nás

Nabízíme našim zákazníkům vše, co pro své projekty potřebují

Kontaktujte NKT

Zde najdete kontakty pro váš region.