O nás

Co pro nás znamená Společenská odpovědnost

V NKT leží Společenská odpovědnost (/Corporate Social Responsibility, tj. CSR) v samém srdci všeho, co děláme, a již po mnoho let dobrého podnikání tyto naše hodnoty žijeme a dýcháme pro ně.

Férově, udržitelně – a odpovědně

Máme písemné Etické prohlášení NKT a Kodex obchodního chování, který vyjadřuje náš celoskupinový závazek plnit tyto vysoké etické normy a pravidelně podáváme report o plnění našich Opatření CSR prostřednictvím naší Global Reporting Initiative (GRI). Děláme to proto, abychom byli naprosto transparentní ohledně způsobu, jakým pracujeme a přidáváme hodnotu.

Tato zpráva zahrnuje Klíčové ukazatele výkonu, mezi nimi pracovní úrazy, emise CO2, využívání materiálu, environmentální akce a dodržování protikorupčního chování.

Sustainability report 2018

Politika integrovaného systému managementu

Prokázání našeho závazku

Jsme členem iniciativy UN Global Compact a přijali jsme vysoké standardy v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, protikorupčních opatření a ochrany životního prostředí.

Viz naše výroční zpráva nazvaná Statement of CSR Representation zde, kde najdete více informací.

Naše oblasti odpovědnosti

Governance

Corporate governance je součástí hodnoty NKT po celou dobu naší téměř 120 let dlouhé historie.

Sociální odpovědnost

Jako signatář UN Global compact věříme, že zdravé, bezpečné a rozmanité pracovní prostředí je základem pro náš trvalý růst.

Environmentální

Podstatnou součástí podnikání v NKT je péče o současné a budoucí podmínky životního prostředí.

Kvalita

Naše práce vždy plní příslušné normy a specifikace našich zákazníků, našich stakeholderů a nás samotných.

Bezpečnost práce

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí je klíčovou hodnotou a nedílnou součástí nové podnikatelské strategie EXCELLENCE 2020.

Informační bezpečnost

Informační bezpečnost má pro NKT vysokou hodnotu a prostřednictvím našeho Integrovaného systému řízení podporujeme organizaci, aby pracovala systematicky.

Jednáme v souladu

Jako člen Europacable a odpovědný výrobce kabelů je NKT signatářem průmyslové charty Europacable 

Strategie – Vize & Účel

Obecně sleduje NKT svou ambici stát se nejlepší v očích svých akcionářů, zákazníků a zaměstnanců

VÍCE SI PŘEČTĚTE ZDE

Hodnoty

Naše hodnoty popisují kulturu, které chceme dosáhnout a která nám umožní žít v souladu s naším účelem a dosáhnout naší vize a strategie 

VÍCE SI PŘEČTĚTE ZDE

Whistleblower

Vaše ochota přijít a hlásit neetické chování je pro NKT velmi důležitá.

Proto je zaměstnancům a členům správních rad, zákazníkům a dodavatelům, spolupracovníkům a obchodním partnerům či dalším subjektům, spolupracujícím s NKT doporučeno, aby ohlásili své obavy.

Nahlaste své obavy na horkou linku Whistlebloweru; prosím klikněte zde a dostanete se na stránky Whistleblower, kde můžete sdělit své obavy vyplněním online dotazníků nebo telefonicky. 

Tyto webové stránky jsou provozovány nezávislou třetí stranou, společností LRN. Nejde o pohotovostní službu a měly by zde být hlášeny pouze zprávy typu:

  • závažné finanční kriminality
  • závažného narušení životního prostředí, zdraví a/nebo bezpečnostních předpisů
  • závažných přestupků zaměřených na zaměstnance či obchodní partnery
Vyhledejte nejbližší kontakt