O nás

Environmentální odpovědnost

NKT bere svou odpovědnost za životní prostředí vážně. Naše uvědomění ovlivňuje všechny aspekty našeho plánování a výroby. Věříme, že být environmentálně odpovědný je to správné, co je třeba dělat pro naši budoucnost, budoucnost našich zaměstnanců a budoucnost jejich rodin.

Náš přístup je jednoduchý:

Udělej víc

Dodržujeme všechny platné zákony a nařízení, ale kdykoli je to možné, snažíme se jít nad dodržování zákonů a využít našich zkušeností a znalostí o environmentálních procesech, abychom dosáhli nejvyšší úrovně environmentální odpovědnosti. Naše průkopnická strategie 'Go Green' nabízí také našim zákazníkům výrobky, které snižují jejich dopad na životní prostředí.

Ušetři víc

Přestože naše kabelářské činnosti mají velmi malý dopad na životní prostředí, tým vedení NKT neustále předkládá své organizaci výzvy ukládáním náročných úkolů dále snížit tento dopad. Nedávné iniciativy byly zaměřeny na úsporu přírodních zdrojů a energie.

Snižuj víc

Náš tým vedení si neustále klade za cíl mít efektivnější výrobu a snížit náš vliv na životní prostředí. Nedávno se nám podařilo snížit emise skleníkových plynů o 3% a chceme je snížit ještě víc. Ve všech našich závodech se realizují informační kampaně, optimalizace procesů, recyklace topení, výměna osvětlení a zlepšení stlačeného vzduchu. Monitorujeme také emise CO2 související s dopravou a minimalizujeme služební cestování.

Recykluj častěji

Recyklační středisko NKT v dánském Stenlille dokáže recyklovat všechny naše výrobky na nové suroviny, místo aby se posílaly k likvidaci nebo na skládky.

Přemýšlej víc

Při nakupování komponent a materiálu pro naše výrobky nakupujeme od společností, které mají podobné environmentální povědomí, jsou etickými společnostmi a soustřeďují se na nekonfliktní původ nerostných zdrojů.

Více než dodržování zákonů

Dodržujeme všechny platné zákony a povolení, přesto se však environmentální aktivity NKT neomezují na plnění stávajících právních požadavků. Děláme více, než se požaduje, abychom maximálně využili identifikované příležitosti. Proaktivně monitorujeme a vyhodnocujeme shodu s legislativou a jednáme podle našeho Kodexu chování. Základním prvkem našeho environmentálního řízení je společná politika skupiny. V plánovacím procesu vždycky zvažujeme lokální podmínky a podporujeme plány na zlepšení HSE specifické pro jednotlivé závody, abychom pozdvihli environmentální procesy na nejvyšší úroveň.

Úspora přírodních zdrojů

Environmentální dopad výroby kabelů je relativně malý a hlavně souvisí s emisí CO2 a využíváním omezených přírodních zdrojů, především mědi. Během několika posledních let NKT úspěšně realizovala mnoho iniciativ, přičemž dosáhla významného snížení spotřeby energie a využívání přírodních zdrojů.

Vedení klade před organizaci velké výzvy ukládáním úkolů, které vždy zlepšují naši environmentální stopu.

Snižování emisí skleníkových plynů (GHG)

Přímé a nepřímé emise CO2 jsou předmětem sledování a optimalizace. V této věci dosahuje naše společnost významných úspěchů. Snižování GHG ve vztahu k výrobě se snížilo v porovnání s posledním reportovaném období o 6%, přičemž absolutní emise se snížily o 3% a dosáhly celkem 81180 tun. V našich závodech se neustále realizují informační kampaně, optimalizace procesů, recyklace topení, výměna osvětlení a zlepšení stlačeného vzduchu. Monitorujeme a snižujeme naše emise CO2 z přepravy zboží optimalizací nakládky i menším počtem služebních cest.

Snížení odpadovosti

V každém kroku procesu nám jde o neustálé úsilí snížit odpad. Systematicky zlepšujeme využití materiálu od prvotní fáze návrhu výrobku po spolehlivost procesu výroby. Třídění odpadu a zmírňování následků skládkování odpadu je další způsob, jak NKT usiluje o ovlivnění naší environmentální stopy. Počínaje návrhem výrobku se staráme o životnost našich výrobků. Recyklační středisko NKT v dánském Stenlille dokáže recyklovat všechny naše výrobky na nové suroviny, které se používají v našem průmyslovém odvětví i v jiných odvětvích, místo aby se posílaly k likvidaci nebo na skládku.

REACH

REACH je celosvětově vnímán jako ve své třídě nejlepší chemický zákon díky svému přístupu založenému na rizicích. NKT sleduje požadavky REACH především formou identifikace a použití vhodných opatření založených na bezpečnostních listech a scénářích expozice . Naše společnost informuje dodavatele v případě nových informací o nebezpečích či rizicích. Sledujeme naše dodržování legislativních požadavků ohledně dotčených chemických látek, zvláště SVHC

Konfliktní nerosty

NKT nakupuje komponenty a materiály od společností, které sdílejí naše hodnoty ohledně lidských práv, etiky a environmentální odpovědnosti a plní naše očekávání v oblasti udržitelnosti, včetně zajišťování nerostných zdrojů z nekonfliktních oblastí.

Vyhledejte nejbližší kontakt