O nás

Odpovědnost za bezpečnost práce

NKT měla vždy mezi svými prioritami poskytování bezpečného a šťastného pracovního prostředí pro všechny naše zaměstnance a věří, že to není jen ze své podstaty žádoucí cíl, ale že nám také pomáhá při dosahování našich cílů a vysoké úrovně kvality a produktivity.

V roce 2015 jsme také zahájili naši strategii Excellence 2020, která si klade za cíl ještě více zdůraznit potřebu poskytovat bezpečné pracoviště všem našim zaměstnancům, abychom mohli splnit naše dlouhodobé cíle, které spočívají v dosažení nejvyšších standardů v našem odvětví a úplnou eliminaci pracovních úrazů. 

Kultura bezpečné práce

V NKT pracujeme s velkým nasazením na tom, abychom posílili kulturu bezpečného chování. Využíváme kreativitu našich zaměstnanců a nasloucháme jejich nápadům na zlepšení procesů bezpečnosti práce. NKT prosazuje zdravý, bezpečný a k životnímu prostředí šetrný životní styl nejen proto, aby byl zachován současný zdravotní stav, ale aby se také zlepšil.  Chceme jít nad současné požadavky pokaždé, když vidíme příležitost k odstranění rizika.

Abychom dosáhli vynikající kvality v bezpečnosti práce, zahájili jsme spolupráci s přední společností pro řízení bezpečnosti práce. S využitím programu BOZP světové třídy od DuPont jsme zahájili tréninkový program “STOP observations”. Zapojuje lidi z různých úrovní organizace do pravidelných rozhovorů o bezpečnosti práce, aby se tak zvýšilo povědomí a rozpoznání skrytých rizik.

Safety Buddy

S cílem pomáhat budovat a rozvíjet naši kulturu bezpečné práce vyhrává každý rok jeden zaměstnanec cenu 'Safety Buddy' prostřednictvím hlasování svých kolegů, která je uznáním za vynikající úspěch při prosazování a zachování bezpečnosti všude na našich pracovištích.

Cena Safety Excellence

Naše cena Safety Excellence nám dále umožňuje nejen povzbudit, ale také aktivně odměnit naše zaměstnance za jejich příspěvek našim best practices pro bezpečnost práce v našich zařízeních. Ty pomohly prosadit nové projekty a vývoj, jejichž cílem je dostat nás na nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a odstranit potenciální rizika.

Naše první cena přinesla vývoj více než 20 programů souvisejících s bezpečností práce, které byly zavedeny napříč mnoha našimi pobočkami.

Prevence pracovních úrazů

V důsledku veškerého tohoto úsilí, iniciativ a programů jsme zaznamenali trvalý pokles úrazovosti na jeden milión pracovních hodin. Od roku 2013 se procento úrazovosti snížilo o obdivuhodných 49% na 4,8 v roce 2015, což odráží výhody naší kultury bezpečné práce. Toto vše nám bude pomáhat v dalším postupu směrem k našemu konečnému cíli, kterým je nulová úrazovost na pracovištích.

Vyhledejte nejbližší kontakt