O nás

Odpovědnost za informační bezpečnost

V NKT je pro nás důležitou hodnotu, abychom zachovali bezpečnost všech informací, čehož dosahujeme prostřednictvím našeho Integrovaného systému řízení. Díky této podpoře dokážeme fungovat systematicky, což zajišťuje, že plníme požadavky všech našich zákazníků a stakeholderů.

Vzhledem k neustálým změnám v externích zabezpečovacích systémech, hrozbě zastarání a pokroku v technologiích existuje vysoké riziko pro bezpečnost jakékoli organizace. V důsledku toho dynamicky pracujeme na tom, abychom neustále drželi krok s rychle se měnícími bezpečnostními požadavky a poskytli pevnou bezpečnostní infrastrukturu v našich závodech a ochranné mechanismy v našich informačních systémech. Všechna tato opatření přijímáme proto, abychom zabezpečili náš vlastní majetek i majetek našich vážených zákazníků.

Hodnocení bezpečnosti

Hodnocení bezpečnostních problémů používaná v Systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) zastarávají, jak se vyvíjejí technologie a vznikají nové hrozby a zranitelnosti. Potřeba neustálého hodnocení bezpečnosti výrobků, služeb, metod a technologie organizace je zásadní pro zachování účinného ISMS. NKT sleduje a zabezpečuje majetek náš a našich zákazníků, a to fyzický i informační. 

Celní a obchodní partnerství proti terorismu (C-TPAT)

Po tragických událostech 11. září 2001 se válka proti terorismu stala pro Úřad pro cla a ochranu hranic USA (Customs and Border Protection, CBP) prioritou číslo jedna a zůstává jí dodnes, kdy je hrozba terorismu silná jako nikdy.

Prostřednictvím naší spolupráce s CBP a s podporou mise Ministerstva vnitřní bezpečnosti jsme schopni odborně zabezpečit mezinárodní dodávky do Spojených států.

Cíle C-TPAT jsou do vysoké míry integrovány do cílů ISMS společnosti NKT:

• Zajistit, aby partneři prováděli zlepšení zabezpečení svých dodavatelských řetězců v souladu s bezpečnostními kritérii C-TPAT

• Poskytovat pobídky a výhody, včetně urychleného zpracování zásilek, partnerům C-TPAT

• Internacionalizovat klíčové zásady prostřednictvím spolupráce a koordinace v rámci mezinárodní komunity

• Zlepšovat administraci programu C-TPAT

Vyhledejte nejbližší kontakt