O nás

Odpovědnost za kvalitu

NKT využívá Integrovaného systému řízení, aby zajistila, že naše práce bude vždycky plnit příslušné normy a specifikace našich zákazníků, našich stakeholderů a nás samotných. To zajišťuje systematický a na kvalitě založený přístup k naší práci, který nám umožňuje zachovat a trvale zlepšovat naše velmi vysoké standardy a přinášet některé výrobky nejvyšší kvality na trh, a zároveň také usilovat o stále efektivnější, spolehlivější a z hlediska nákladů účinnější způsoby dodávání vynikajících služeb a řešení.

Jak to funguje?

Náš celý dodavatelský řetězec je zahrnut do předmětu Integrovaného systému řízení a odpovídá požadavkům norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, jež zajišťují nejvyšší standardy pro naše závody i naše vlastní, ještě přísnější, požadavky. Zákazníci nás vyhledávají jako své preferované dodavatele a zachovávají věrnost značce díky našemu vynikajícímu výkonu a péči o zákazníky, protože neustále usilujeme o rozvíjení nejlepších možných pracovních vztahů s našimi partnery. Kromě toho poskytujeme vynikající pracoviště, kde ti nejlepší lidé v odvětví mohou rozvíjet svou kariéru a postupovat v ní a pracovat na špici technických inovací v oboru v našich nejmodernějších zařízeních. Neustále vyvíjíme naše výrobky a služby v úzké spolupráci s našimi zákazníky i našimi vlastními týmy výzkumu, vývoje a výroby, spojenými do jednoho efektivního celku. Toto vše se provádí, stejně jako zbytek činností, na základě našich jasně definovaných a komunikovaných hodnot.

Naše Kvalita také pokrývá kompletní dodavatelský řetězec a zajišťuje, že zjišťujeme a stanovujeme všechny naše požadavky a plníme jejich příslušné normy prostřednictvím pokročilého plánování kvality výrobku (/Advance Product Quality Planning, APQP). Naše zajišťování kvality také předvídá rizika a umožňuje nám předcházet jim nejen při výrobě a instalaci, ale během celého životního cyklu výrobku. Kromě toho naše kontrola kvality sleduje všechny kroky v našich procesech, aby byly odstraněny jakékoli problémy během vývoje a výroby našich výrobků a služeb. Toto vše přispívá ke kultuře neustálého zlepšování a stálého usilování o lepší práci ve všech oblastech našich pracovišť, což nám pomáhá se každý den zlepšovat a stále se učit z našich obrovských zkušeností plynoucích z naší vedoucí pozice na trhu v našem odvětví.

Konkurenční výhoda

V NKT pevně věříme, že důraz na kvalitu je jednou z našich klíčových konkurenčních výhod, které dovolují naší společnosti stát nad všemi ostatními. Věříme v respekt, odpovědnost a profesionalitu všeho, čeho dosahujeme a o co usilujeme, a to nám pomohlo stát se preferovanou společností pro mnoho našich zákazníků a partnerů a umožňuje nám to dosahovat vynikající kvality ve všem, co děláme. Tak jsme se stali vůdci svého odvětví nejen v oblasti kvality našich výrobků, ale také v oblastech jako je ochrana zdraví a bezpečnost práce a šetrnost vůči životnímu prostředí. Toto vše nejen pomáhá našim zákazníků a činí nás oblíbenými dodavateli a poskytovateli řešení, ale přináší to vážnost také našim vlastním zaměstnancům a dává jim to bezpečné a přátelské místo pro práci, které jim umožňuje vynikat ve své odbornosti a pomáhá to předávat naši vizi udržitelnosti a kvality, která z nás po mnoho let dělá jednoho z vůdců odvětví.

Vyhledejte nejbližší kontakt