Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Nehořlavé kabely NOPOVIC od NKT – předního výrobce kabelů v Evropě

1. 8. 2023

V oblasti elektroinstalací je kladen stále větší důraz na bezpečnost, kvalitu a udržitelnost. Kabely musí splňovat náročné požadavky na požární odolnost a funkčnost dle vyhlášky 23/2008Sb. Proto společnost NKT s.r.o. již řadu let nabízí speciální silové ohniodolné a oheň retardující kabely NOPOVIC, které splňují ty nejpřísnější požadavky.

Burning Cable in socket
Nehořlavé bezhalogenové kabely NOPOVIC jsou založeny na použití speciálního materiálu, který neobsahuje halogen. Tato vlastnost je zdůrazněna použitím ochranné značky  NOPOVIC (No Polyvinylchlorid). Jedná se o termoplastickou hmotu, která obsahuje minerální plniva a aditiva, která zvyšují její odolnost proti ohni. Tento materiál může být použit jak pro izolaci, tak pro plášť kabelu. Vývoj nového typu HHFR kabelů probíhal v NKT v roce 2009 a jeho cílem bylo vyvinout produkt, jenž bude schopen plnit požadavky vyhlášky 23/2008Sb. (novelizované Vyhláškou MV č. 268/2011). Pracovali na něm specialisté ze všech českých závodů NKT – Kladno i Velké Meziříčí.  
V lednu 2009 přišla společnost s oheň retardujícím kabelem NOPOVIC 1-CXKH-R s kulatým mnohodrátovým měděným jádrem, který může být použitý jako volně vedený kabel v prostorech, kde je vyžadování zvýšená ochrana osob, zvířat a majetku (např. zdravotnická zařízení) a splňuje také požadavky SGŘ 09/2009 Dopravních podniků hlavního města Prahy. Kabel NOPOVIC 1-CXKH-R prošel zkouškami podle evropské zkušební normy EN50399 v akreditované zkušebně v Dánsku a v květnu 2009 byl certifikován českou zkušebnou EZÚ Praha. Vývoj bezhalogenových kabelů však nadále pokračovala a téhož roku byl představen také ohni odolný kabel NOPOVIC 1-CXKH-V s funkční integritou kabelové trasy.  
Silové kabely do 1 kV jsou vyráběny tak, aby splňovaly všechny uznávané standardy 
K dnešnímu dni nabízí společnost NKT, jakožto jeden z předních evropských výrobců kabelů a kabelových systémů, širokou škálu typů a rozměrů nehořlavých kabelů, které jsou vyráběny podle nejpřísnějších národních i mezinárodních norem. Společnost NKT vyrábí tyto kabely   v různých konstrukcích s volitelnými parametry a konstrukčními detaily.V portfoliu NKT najdete kabely o různé úrovni nominálního napětí, s různými typy vodičů, izolací, vnějších plášťů a dalších volitelných prvků, jako je stínění či pancéřování. Kabely splňují nejen předpisy Evropské unie jako jsou Evropská směrnice č.305/2011 (CPR), normy EN, ale také normy ČSN, DIN VDE a také již zmiňovanou českou vyhlášku 23/2008Sb. (novelizovanou Vyhláškou MV č. 268/2011) o technických podmínkách požární ochrany staveb, vydanou Ministerstvem vnitra České republiky. 
Tunnel Dark Empty Train Tracks
Metro Prague Train Station Moving Fast
Jaké jsou výhody kabelů NOPOVIC? 
Nehořlavé bezhalogenové kabely NOPOVIC mají z požárního hlediska řadu výhod oproti běžným kabelům z PVC. Nehoří, nešíří plamen, neuvolňují hustý toxický dým ani korozivní zplodiny. Riziko poškození osob, majetku či technického zařízení je tímto významně sníženo. V případě požáru se na povrchu kabelu vytvoří krusta, která brání průniku vzduchu a tím i šíření plamene. Zároveň se uvolňuje voda, která působí jako chladicí médium a snižuje teplotu kabelu. Dým, který vzniká při tomto procesu, je velmi řídký a má nízkou toxicitu a korozivitu. Kabely NOPOVIC jsou vyrobeny z měděného jádra, zesítěné bezhalogenové izolace, HFFR výplně a HFFR pláště. Jak již bylo několikrát zmíněno, jejich zásadní vlastností jsou vynikající požárně technické charakteristiky, jako je např. třída reakce na oheň B2ca s1 a1 d1. 
Mezi přednosti kabelů NOPOVIC patří také: 
  • Vysoká mechanická odolnost 
  • Velmi dobrá elektrická izolace 
  • Snadná instalace a manipulace
  • Šetrnost k životnímu prostředí 
Pojďme se na šetrnost k životnímu prostředí podívat více do detailu 
Pojmenování NOPOVIC znamená, že v daném typu kabelu není obsaženo PVC (No Polyvinylchlorid), které je považováno za jednu z potenciálně škodlivých  plastických hmot. PVC obsahuje chlor, který při spalování produkuje halogenované sloučeniny, jako je například dioxin. Tyto sloučeniny jsou vysoce toxické a karcinogenní. Bezhalogenové kabely NOPOVIC tak přispívají k ochraně zdraví lidí i zvířat a k prevenci globálního oteplování. 
Kde se používají nehořlavé bezhalogenové kabely NOPOVIC? 
Nehořlavé bezhalogenové kabely NOPOVIC jsou vhodné pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, lávky, háky apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém. Jsou určeny pro napětí do 1 kV a lze je použít pro různé aplikace, jako jsou například: 
  • Elektroinstalace ve veřejných budovách (školy, nemocnice, hotely, divadla apod.)
  • Elektroinstalace v průmyslových objektech (chemické závody, elektrárny, sklady apod.) 
  • Elektroinstalace v oblasti dopravních staveb (metro, letiště, apod.) 
  • Elektroinstalace v lodních zařízeních
  • Elektroinstalace v tunelových stavbách 
Aktuální portfolio NOPOVIC 
Níže najdete všechny silové kabely NOPOVIC, které jsou aktuálně na trhu k dispozici. 
NOPOVIC 1-AXKH-R 
NOPOVIC 1-CXKH-R 
NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 
NOPOVIC 1-CXKH-V P90-R 
NOPOVIC N2XCH 
NOPOVIC N2XH 0,6/1 kV 
NOPOVIC NHXCH E90
NOPOVIC NHXH E60 
NOPOVIC NHXH E90 
NOPOVIC 1-CXKHPH-R 
NOPOVIC 1-CXKHPH-V E60 
NOPOVIC 1-CXKHPH-V E90 
NOPOVIC 1-CXKH-V P90 
NOPOVIC NHXCH E60 

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.