Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Sekretesspolicy för personuppgifter

1. Naše zásady

V NKT upřednostňujeme důvěrnost a soukromí osobních údajů jak pro naše online návštěvníky na našich webových stránkách, tak pro jednotlivce, kteří nás navštěvují fyzicky. NKT se zavazuje dodržovat požadavky a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů v souladu s platnými zákony, včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Abychom toto zajistili, máme zavedeny bezpečné a adekvátní postupy zpracování údajů.
NKT shromažďuje osobní údaje pouze v případě, že k tomu existuje náš oprávněný zájem, pokud máme povinnost danou smlouvou nebo právními předpisy nebo v případě, že obdržíme souhlas subjektu údajů. 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o našich zásadách týkajících se osobních údajů, jejich používání, ukládání a zveřejňování v souladu s platnými právními předpisy nebo profesními standardy a vztahuje se na následující scénáře:
 • Návštěvy webových stránek: Když jednotlivci navštíví naše webové stránky a platformy sociálních médií a interagují s nimi, včetně procházení, odesílání formulářů, přihlášení k odběru newsletterů nebo přístupu k informacím.
 • Osobní návštěvy našich pracovišť: Když jednotlivci fyzicky navštíví naše prostory a pracoviště.
NKT shromažďuje informace pro různé účely a uchovává je pouze po nezbytně nutnou dobu.
Doporučujeme, abyste si pozorně přečetli naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a v případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se osobních údajů nás kontaktovali. Pokud nesouhlasíte s naším prohlášením o ochraně osobních údajů, neposkytujte prosím své osobní údaje na našich webových stránkách a vymažte soubory cookie umístěné webovými stránkami.

2. Shromažďování a používání osobních údajů

Údaje shromažďujeme a používáme v souladu s platnými zákony a předpisy.
NKT shromažďuje údaje o zákaznících a návštěvnících na právním základě smluvních závazků, oprávněného zájmu nebo souhlasu v případě marketingu a zpracovává informace tak, jak je stanoveno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Před shromažďováním jakýchkoli osobních údajů popisujeme účel shromažďování osobních údajů. Shromážděné údaje mohou obsahovat vaše jméno, e-mail, pohlaví, telefonní číslo, adresu, uživatelské jméno, heslo, IP adresu, foto a jakékoli další informace, které poskytnete NKT.
NKT shromažďuje citlivé údaje pouze tehdy, pokud jsou relevantní pro účely zpracování a byly dobrovolně poskytnuty jednotlivcem, nebo pokud jsou tyto údaje relevantní nebo poskytnuté v souladu se zákonem nebo profesními standardy. Citlivé údaje zahrnují osobní údaje o rase, etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení jednotlivce, politických názorech, sexuální orientaci, fyzickém nebo duševním zdraví, členství v odborech nebo záznamu v trestním rejstříku.
Pokud citlivé údaje nejsou potřebné pro konkrétní účel, okamžitě takové údaje vymažeme.
NKT používá osobní údaje a další poskytnuté informace pouze pro dříve stanovené a dohodnuté účely. Osobní údaje jsou shromažďovány proporcionálně a uchovávány, dokud není nutné tyto údaje použít pro konkrétní účel.

3. Vaše práva

Oprava
NKT musí zajistit, aby osobní údaje, které uchováváme, byly správné a aktuální. Měli byste okamžitě informovat NKT o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů nebo o tom, zda jsou údaje, které máme k dispozici, nepřesné. NKT podnikne okamžité kroky k aktualizaci nebo odstranění nesprávných údajů.
Přístup
Kdykoliv můžete požádat o přístup k informacím o Vašich osobních údajích, které jsou uloženy u NKT. Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů ze systémů NKT. Na základě vaší žádosti NKT odpoví bez prodlení a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Odvolání souhlasu
V případech, kdy požadujeme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.
Stížnost
Pokud nesouhlasíte s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete u nás podat stížnost, jak je popsáno níže. Také můžete podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů.
Jak uplatnit svá práva
Svou žádost můžete zaslat e-mailem na adresu compliance@nkt.com nebo poštou na adresu NKT A/S, Vibeholms Allé 20, 2605, Brøndby, Dánsko. Pokud jde o vaše osobní údaje shromážděné při vstupu na některé z našich pracovišť, zašlete svou žádost e-mailem na adresu compliance@nkt.com nebo našemu subjektu provozujícímu dané pracoviště. Seznam našich subjektů s jejich kontaktními údaji naleznete zde: Kontakt | NKT
Pokud se rozhodnete uplatnit svá práva, žádáme vás o poskytnutí dostatečných informací, včetně vaší adresy a kontaktních údajů. Dále uveďte, čeho se Vaše žádost týká. Tyto informace nám umožní ověřit vaši totožnost a zpracovat vaši žádost. V závislosti na typu žádosti si můžeme vyžádat další informace.
Pokud jsme nesplnili vaše očekávání nebo nejste spokojeni s poskytnutými informacemi nebo způsobem, jakým byla vaše žádost vyřízena, doporučujeme vám, abyste se nejprve obrátili na nás s žádostí o vysvětlení.
Můžete také podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů nebo požádat o soudní ochranu. Seznam úřadů pro ochranu osobních údajů v EU naleznete zde: Naši členové | Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (europa.eu)

4. Sdílení a přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s nikým mimo NKT nebo s nepřidruženými třetími osobami, s výjimkou oprávněných důvodů nebo z důvodů nezbytných k vyřízení vašich požadavků.
Můžete požádat NKT, aby předala vaše osobní údaje jiným společnostem nebo třetím stranám. Mějte prosím na paměti, že jakmile přeneseme vaše osobní údaje, NKT nebude zodpovědná za zásady ochrany osobních údajů jiných společností.

5. Bezpečnost a integrita dat

NKT zajišťuje, že data jsou uchovávána a zpracovávána přísně důvěrným způsobem. Osobní údaje nejsou prodávány ani zpřístupňovány třetím stranám. NKT zavedla vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

6. Informace o cookies a používání Google Analytics

Obecné informace o cookies
NKT používá cookies ke zlepšení použitelnosti a funkčnosti webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, souhlasíte s tím, že NKT používá cookies, jak je popsáno níže, pokud jste nezměnili nastavení nebo váš prohlížeč tak, aby cookies nepřijímal. V těchto zásadách používání souborů cookie můžete získat jasné a podrobné informace o tom, co jsou soubory cookie, jak je používáme, jaké informace shromažďujeme a kdo k nim má přístup.
Používáním našich stránek souhlasíte s tím, že NKT používá cookies, jak je popsáno níže, pokud jste se neodhlásili z cookies ve vašem prohlížeči. Pokud jste se v době udělení souhlasu neodhlásili z používání souborů cookie, máte právo souhlas odvolat zablokováním souborů cookie ve vašem webovém prohlížeči. Další informace o tom, jak blokovat a mazat soubory cookie, naleznete v části níže.
Co jsou cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky ukládají na pevný disk vašeho počítače, chytrý telefon nebo jiné elektronické zařízení. Význam slova "cookies" v těchto zásadách a v textu souhlasu však zahrnuje i jiné druhy automatizovaného shromažďování údajů, např. soubory flash cookie (místní sdílené objekty), webové úložiště (HTML5), JavaScript nebo soubory cookie umístěné používáním jiných druhů softwaru. Slovo "cookies" také odkazuje na informace o MAC adresách a další informace o vašem zařízení. V zásadě existují dva typy souborů cookie, "dočasné" soubory cookie a "trvalé" soubory cookie. Dočasné soubory cookie jsou spojeny s aktuální návštěvou webových stránek a jsou automaticky smazány, když zavřete webový prohlížeč. Naproti tomu trvalé soubory cookie budou uloženy ve vašem zařízení. Trvalé soubory cookie se po určité době samy vymažou, ale budou obnoveny při každé návštěvě webových stránek.
Jaké soubory cookie se používají na www.nkt.com?
V NKT používáme cookies, abychom zjistili, jak návštěvníci používají naše stránky, abychom mohli optimalizovat zážitek při používání našich stránek.
Podrobný seznam souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách, a také můžete spravovat své preference týkající se souborů cookie kliknutím na ikonu otisku prstu umístěnou na našich webových stránkách. 
Google Analytics
Google Analytics sleduje chování uživatele. Níže jsou uvedeny různé soubory cookie používané službou Google Analytics:
 • Utma: sleduje počet návštěv webu (uloženo ve vašem počítači po dobu 2 let).
 • Utmb a Utmc vypočítávají, kolik času strávíte na našich webových stránkách v každé relaci (Utmb je uložen ve vašem počítači po dobu 30 minut, zatímco utmc je z vašeho počítače odstraněn, když opustíte naše webové stránky).
 • Utmz vidí, který vyhledávač používáte a jaké hledané výrazy jste použili (uloženo ve vašem PC po dobu 6 měsíců).
 • Správce tagů: Abychom mohli neustále uspokojovat potřeby našich zákazníků, používáme správce tagů ke sledování počtu stažení pdf/dokumentů na webových stránkách.
Jak mohu smazat nebo odhlásit soubory cookie?
Máte možnost vymazat soubory cookie, které jsou ve vašem počítači, a můžete se rozhodnout, že se v budoucnu odhlásíte z přijímání používání souborů cookie. Můžete to udělat změnou nastavení v prohlížeči. Jak to udělat, závisí na tom, jaký typ prohlížeče používáte. které by měly být povoleny, zablokovány nebo odstraněny. Jak to udělat, závisí na tom, jaký typ prohlížeče používáte. Uvědomte si, že pokud používáte více prohlížečů, budete muset smazat soubory cookie ve všech z nich. Jako uživatel si také musíte být vědomi toho, že webové stránky nemusí fungovat optimálně, pokud odstraníte nebo zablokujete soubory cookie.

7. Přihlášení k odběru našeho newsletteru

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru. E-mailovou adresu, kterou uvedete, budeme shromažďovat a používat k zasílání newsletteru.
Pokud si přejete dostávat přizpůsobený newsletter, můžete nám poskytnout následující doplňující informace:
 • Jméno a příjmení
 • Titul
 • Město, země
 • Jazyk
 • Předmět zájmu
Pro přihlášení k odběru našeho newsletteru používáme tzv. postup dvojitého přihlášení. Poté, co se přihlásíte k odběru newsletteru na našich webových stránkách, zašleme na uvedenou e-mailovou adresu zprávu s žádostí o potvrzení. Pokud přihlášení k odběru nepotvrdíte, bude automaticky smazáno. Abychom zabránili jakémukoli zneužití vašich osobních údajů, zaznamenáme vaše přihlášení k odběru a potvrzení, uložíme IP adresu, kterou používáte při přihlášení, čas vašeho přihlášení k odběru a potvrzení, zprávy, které jsme zaslali ohledně vašeho předplatného, a znění vašeho přihlášení k odběru a potvrzení.
Svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li prohlásit, že se chcete odhlásit, můžete použít příslušný odkaz, který je součástí všech newsletterů.
Po odhlášení bude vaše e-mailová adresa odstraněna z naší databáze.

8. Používání kontaktních formulářů

Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím kontaktních formulářů, které jsou k dispozici na našich webových stránkách. Zejména nám můžete poskytnout následující informace:
 • Oslovení, jméno, příjmení
 • Společnost
 • Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Zpráva
 • Dostupnost v kalendáři, např. na školení, veletrh
 • Zájem o produkty
Informace, které nám poskytnete prostřednictvím kontaktních formulářů, shromažďujeme, zpracováváme a používáme výhradně pro zpracování vaší konkrétní žádosti.

9. Použití technologie SalesViewer®

Tato webová stránka používá technologii SalesViewer® od společnosti SalesViewer® GmbH na základě oprávněných zájmů provozovatele webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) za účelem shromažďování a ukládání údajů pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace. Za tímto účelem je k dispozici kód založený na javascriptu, který slouží k zachycení údajů souvisejících s firmou a podle používání webových stránek. Data zachycená pomocí této technologie jsou šifrována v nenávratné jednosměrné funkci (tzv. hashování). Údaje jsou okamžitě pseudonymizovány a nepoužívají se k osobní identifikaci návštěvníků webových stránek. Údaje uložené službou Salesviewer budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro zamýšlený účel a nebudou existovat žádné zákonné povinnosti k jejich uchovávání. Zaznamenávání a ukládání údajů lze kdykoli zrušit s okamžitou platností do budoucna kliknutím na https://www.salesviewer.com/opt-out, aby se zabránilo tomu, že SalesViewer® bude zaznamenávat vaše údaje. V takovém případě se na vašem zařízení uloží soubor cookie pro odhlášení pro tuto webovou stránku. Pokud vymažete soubory cookie v prohlížeči, budete muset znovu kliknout na tento odkaz.

10. Použití Showpadu

Naši prodejci někdy používají Showpad. Jedná se o takzvané řešení "Sales Enablement", což je proces poskytování informací, obsahu, poznatků, analýz a nástrojů, které pomáhají marketingovým oddělením a/nebo prodejním týmům lépe a věcněji spolupracovat s prodejními týmy a/nebo jejich potenciálními kupci v průběhu celého nákupního procesu.
Služba Showpad měří angažovanost každé strany, která se zapojuje prostřednictvím služby, analyzuje jejich chování a profiluje je, stejně jako měří atraktivitu obsahu, který je s nimi sdílen, a to do té míry, do jaké interagují se službou v rámci on-line prostředí služby, jak je hostováno společností Showpad pro NKT a jejím jménem.
Služba Showpad je nabízena jako model "Software as a Service" ("SaaS"), což je model licencování a poskytování softwaru, ve kterém je software centrálně hostován a zpřístupňován více uživatelům prostřednictvím sítě, a to i prostřednictvím interaktivních produktů (včetně front-end klientů, aplikací, webového rozhraní, zásuvných modulů nebo konektorů pro aplikace třetích stran).
Osobní údaje nejsou zpracovávány za žádným jiným účelem, než aby se Showpad konal ve prospěch a pod kontrolou NKT. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Showpad: https://www.showpad.com/privacy-policy

11. Externí služby nebo obsah na našich webových stránkách

Webová stránka obsahuje odkazy, které vám umožňují připojit se k jiným webovým stránkám provozovaným jak jinými společnostmi v rámci skupiny NKT, tak třetími stranami. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zpracování osobních údajů, které může probíhat prostřednictvím webových stránek třetích stran a/nebo v souvislosti s nimi.
Každý uživatel, který přistupuje k těmto webovým stránkám a/nebo sociálním platformám prostřednictvím našich webových stránek, si proto musí pečlivě přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů, aby lépe porozuměl tomu, jak budou jeho osobní údaje zpracovávány třetími stranami, které jako autonomní správci budou tyto webové stránky poskytovat a spravovat.

12. Ochrana osobních údajů v našich prostorách a na našich pracovištích

Zabezpečení kamer
Všechna naše pracoviště jsou vybavena kamerami. Ty jsou potřebné pro vaši bezpečnost, pro bezpečnost našich zaměstnanců a pro ochranu našeho majetku. Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím CCTV kamer je oprávněný zájem, jak je definován v čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Kategorie osobních údajů, které mohou být shromažďovány prostřednictvím CCTV kamer, zahrnují snímky jednotlivců, registrační značky vozidel a další osobní údaje, které mohou být viditelné na záznamech. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím CCTV kamer mohou být zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům a dalším třetím stranám, jak to vyžaduje zákon.
Používání naší wifi sítě
Naši wifi síť můžete využít zdarma, když navštívíte kteroukoli z našich stránek. Jakmile se přihlásíte do naší wifi sítě, automaticky se shromažďují některé údaje, jako je identifikační číslo vašeho zařízení (IP adresa). Pokud jsou z naší wifi sítě prováděny jakékoli nezákonné aktivity, můžeme zablokovat přístup zařízení, pomocí kterého naši wifi síť používáte.
Recepce
Když navštívíte některou z našich stránek, musíme shromáždit vaše osobní údaje, jako je vaše jméno. Tyto údaje potřebujeme z bezpečnostních důvodů.

13. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese compliance@nkt.com

14. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

NKT má právo změnit Prohlášení o ochraně osobních údajů s ohledem na nové technologie, regulační požadavky nebo z jiných důvodů. Z tohoto důvodu prosím navštěvujte tuto stránku pravidelně. Níže je uvedeno datum, kdy byla nahrána poslední verze tohoto prohlášení.
Poslední aktualizace: Březen 2024

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.