Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Férově, udržitelně – a spolehlivě

Snaha o udržitelný rozvoj je vždy podstatnou součástí našeho podnikání. Je základem našeho každého podnikatelského rozhodnutí, každého technologického vývoje, každého lidského faktoru a každého vztahu s klientem. Není to pouze o udržení postavení na trhu, je to o pohybu vpřed, inovacích, rozvoji. Je to o hledání a využívání nových příležitostí.
Celosvětové spoléhání se na energii je naprosto zřejmé. Současnou moderní existenci pohání elektřina tak, jako nic jiného na světě. To však nemůžeme požadovat za každou cenu. Je naší odpovědností zajistit, aby naše produkty, jejich výroba, dodávky i jejich použití byly v souladu se zájmy budoucích generací. Zde hrajeme klíčovou roli jako propojení mezi zdrojem energie a uživatelem.
City of Liverpool by night
Liverpool v noci - vn kabely

Konkrétní aktivity

Pro nás je to cesta – kde cílem je převzetí této odpovědnosti vůči společnosti. Toho chceme dosáhnout zajištěním neustálé pozornosti v každé oblasti; nejen v oblasti finálních výrobků, ale stejným dílem i v oblasti výroby, instalace a vyřazení z provozu s důrazem na bezpečnost pro lidi i životní prostředí.
Náš směr vychází z United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), které nastiňují plán pro lepší svět a poskytují nám konkrétní doporučení pro naše činnosti – od výrobní haly v Karlskroně po zasedací místnost v Kodani, od oceánského dna po větrnou farmu Baltic 1 v Baltském moři a každý kabel, spojení a zakončení mezi nimi.

Neustále zmenšujeme uhlíkovou stopu v našich projektech silové kabeláže, které spojují svět. Coby klíčový dodavatel silových kabelů považujeme za samozřejmé vykonávat naši činnost udržitelně a odpovědně.

— Claes Westerlind, prezident a CEO

Cíle udržitelného rozvoje

Cíle stanovené UN Sustainable Development Goals (SDGs) definují nejvýznamnější výzvyv oblasti udržitelného rozvoje v globálním měřítku a poskytují doporučení nezbytných činností. V NKT jsme se zavázali provozovat naše podnikání způsobem, který k mnohým z těchto cílů přispívá. Námi vybrané cíle pro udržitelný rozvoj vyplývající z SDG cílů pokrývají konkrétní oblasti, které se nás v našem oboru týkají. Z lidského a ekologického hlediska jsou naše činnosti v oblasti klimatických změn, trvale udržitelné společnosti a zajišťování infrastruktury pro budoucnost vykonávány bezpečným a trvale udržitelným způsobem.
Cíle a zásadní úkoly s nejvýznamnějším dopadem pro NKT jsou uvedené níže.
7 affordable and clean Energy
8 decent work and economic growth
9 industry, innovation and infrastructure

Stáhněte si naše dokumenty týkající se společenské odpovědnosti firmy

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.