Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Dokumentace o ekologickém dopadu našich kabelů v průběhu jejich životního cyklu.

Abychom zdokumentovali dopad našich výrobků na životní prostředí, vypracovali jsme pro mnoho našich výrobků environmentální prohlášení o výrobku (EPD). EPD dokumentují dopad výrobků na životní prostředí (od surovin přes výrobu a použití až po ukončení životnosti), jsou ověřeny třetí stranou a jsou v souladu s mezinárodními normami.

Prozkoumat EPD

Většina našich kabelů je opatřena EPD a další jsou na cestě.
Prohlášení EPD najdete zde
WEB_EPD 1.jpg

Case story: Výstavba "nejekologičtější budovy ve Švédsku" s kabely NKT

Použití našich kabelů EPD - EXLQ, AXQJ a FXQJ
Přečtěte si celou case story
WEB_EPD case.jpeg

Co je to EPD?

Dokumenty EPD představují standardizovaný přístup k environmentální dokumentaci, který nám umožňuje měřit, dokumentovat a informovat o dopadu našich výrobků na životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu. EPD poskytuje transparentní, kvantifikovatelné a srovnatelné posouzení dopadu na životní prostředí na základě analýzy životního cyklu (LCA), která hodnotí dopad od fáze suroviny, přes výrobu a používání až po likvidaci nebo recyklaci výrobku (od kolébky po hrob).
Účelem našich EPD je nejen poskytnout environmentální dokumentaci, ale také posílit náš závazek k udržitelnosti prostřednictvím spolehlivých a ověřitelných informací. Proces začíná shromažďováním podrobných údajů o surovinách, spotřebě energie, přímých a nepřímých emisích a končí zpracováním odpadu (recyklace, spalování, skládkování). Tyto informace jsou následně shrnuty do EPD, která standardizovaným způsobem popisuje environmentální profil výrobku. Dokumenty EPD společnosti NKT jsou připravovány v souladu s normami ISO 14025 a EN 15804+A2.
Jsme přesvědčeni, že ve světě, kde se legislativa v oblasti životního prostředí stává stále přísnější, mohou EPD pomoci vaší společnosti dodržovat národní a mezinárodní normy a zákony v oblasti životního prostředí.
WEB_EPD flow X.jpg

Jedna z našich cest k udržitelnosti

Schopnost dokumentovat dopad našich výrobků na životní prostředí je jednou z hlavních oblastí našeho prohlášení o udržitelném rozvoji a důležitým krokem k transparentnější a udržitelnější budoucnosti. Brzy budeme schopni poskytovat EPD pro všechny naše výrobky.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo potřebujete EPD pro konkrétní výrobek, kontaktujte nás. Vyplňte své údaje a my se vám ozveme.
Čeho se váš dotaz týká? *

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.