Instalační kabely

EXQ Xtra 300/500 V

Wiring cable with solid copper conductor, XLPE insulation and sheath of Polyolefin. Flameretardent.
Wiring cable with solid copper conductor, XLPE insulation and sheath of Polyolefin. Flameretardent.

Informace o produktech

Katalogové listy, Certifikáty produktů, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Stažené soubory
Ekoznačky

Stažené soubory

EXQ Xtra 300/500 V, EXQ Xtra Dca

Zákaznická služba

Máte dotazy? Obraťte se na nás kdykoliv. Efektivní podporu Vám poskytnou naši odborníci e-mailem nebo po telefonu.