Instalační kabely

FXLQ Xtra 450/750 V

Wiring cable with flexible copper conductor, screen of aluminium foil. XLPE insulation and sheath of Polyolefin. Flameretardent.
Wiring cable with flexible copper conductor, screen of aluminium foil. XLPE insulation and sheath of Polyolefin. Flameretardent.

Informace o produktech

Katalogové listy, Certifikáty produktů, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Stažené soubory
Ekoznačky

Stažené soubory

FXLQ Xtra 450/750 V

DOP 1111136 Rev. 02

Zákaznická služba

Máte dotazy? Obraťte se na nás kdykoliv. Efektivní podporu Vám poskytnou naši odborníci e-mailem nebo po telefonu.