Silové kabely 1 kV

NOPOVIC 1-CXKH-V P90

Bezhalogenové kabely s funkční integritou kabelové trasy.

Bezhalogenové kabely s funkční integritou kabelové trasy.

Informace o produktech

Katalogové listy, Certifikáty produktů, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Stažené soubory

Stažené soubory

NOPOVIC 1-​CXKH-​V P90-​R

Zákaznická služba

Máte dotazy? Obraťte se na nás kdykoliv. Efektivní podporu Vám poskytnou naši odborníci e-mailem nebo po telefonu.