NOPOVIC 1-CXKH-V P90

Kabely jsou určeny pro pevné uložení v obyčejném popř. vlhkém prostředí dle ČSN 33 2000-3. Hodnota pH vody při krátkodobém mělkém ponoření je 3–11. Jsou vhodné zejména pro použití na hořlavých podkladech a do prostředí s nebezpečím požáru, kde se vyžaduje funkční schopnost při požáru. Pokud je nutné uložit kabel do země, musí být opatřen ochrannou trubkou a uložen v pískovém loži dle ČSN 33 2000-5-52. Vhodné do míst s velkou koncentrací lidí – metra, letiště, nemocnice, aj. nebo k ochraně technického vybavení budov v případě požáru. Instalace tohoto výrobku smí provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací. Výrobek je vyvinut podle platných norem. Instalace musí být provedena v souladu s právě platnými předpisy.

Soubory ke stažení, týkající se produktu

Katalogové listy

NOPOVIC 1-​CXKH-​V P90-​R

Zákaznická služba

Máte dotazy? Obraťte se na nás kdykoliv. Efektivní podporu Vám poskytnou naši odborníci e-mailem nebo po telefonu.