Silové kabely 1 kV

NOPOVIC NHXCH E60

Stíněné bezhalogenové kabely s funkční integritou kabelové trasy.

Stíněné bezhalogenové kabely s funkční integritou kabelové trasy.

Informace o produktech

Katalogové listy, Certifikáty produktů, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě

Stažené soubory

Stažené soubory

NOPOVIC NHXCH E90

Zákaznická služba

Máte dotazy? Obraťte se na nás kdykoliv. Efektivní podporu Vám poskytnou naši odborníci e-mailem nebo po telefonu.