NOPOVIC NHXCH E60

Standard:Konstrukce:Construction:VDE 0266Stíněné HFFR kabely s funkční integritou kabelové trasyScreened HFFR cables with insulation integrity and circuit integrityNOPOVIC NHXCH E6014723561 Měděné jádroCopper conductor2 Přídavná izolace ze skloslídové páskySupplementary insulation of glass/mica tape3 Zesítěná bezhalogenní izolaceCross-linked halogen-free insulation4 Výplň HFFRHFFR bedding5 Cu koncentrický vodičConcentric copper conductor6 Separační páskaSeparating tape7 Plášť HFFRHFFR sheathPožárně technické charakteristiky:Fire technical characteristics:Funkční integrita systému kabelové trasy při požáru závisí na metodě instalace.System integrity in case of fire is dependent on installation method.Kabely jsou určeny pro pevné uložení v obyčejném popř. vlhkém prostředí dle ČSN 33 2000-3. Hodnota pH vody při krátkodobém mělkém ponoření je 3–11. Jsou vhodné zejména pro použití na hořlavých podkladech a do prostředí s nebezpečím požáru, kde se vyžaduje funkční schopnost při požáru. Pokud je nutné uložit kabel do země, musí být opatřen ochrannou trubkou a uložen v pískovém loži dle ČSN 33 2000-5-52. Na základě doporučení ČSN 34 7660 -5G- kabely by měly být ochráněny před dlouhodobým přímým tepelným zářením způsobeným sluncem, atd. Vhodné do míst s velkou koncentrací lidí – metra, letiště, nemocnice, aj. nebo k ochraně technického vybavení budov v případě požáru.Instalace tohoto výrobku smí provádět pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací. Výrobek je vyvinut podle platných norem. Instalace musí být provedena v souladu s právě platnými předpisy.

Soubory ke stažení, týkající se produktu

Katalogové listy

NOPOVIC NHXCH E90

Zákaznická služba

Máte dotazy? Obraťte se na nás kdykoliv. Efektivní podporu Vám poskytnou naši odborníci e-mailem nebo po telefonu.