Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Bezpečí, které nevidíte: Nehořlavé kabely vám mohou zachránit majetek i zdraví

27. 7. 2023

Zkraty elektroinstalace patří k častým příčinám požárů s devastujícími následky. O závadě nebo nekvalitních materiálech se můžete dozvědět doslova až když už je oheň na střeše. Řešením je pohlídat si kvalitu použitých vodičů už při stavbě či rekonstrukci.

NOIKLX campaign May 2023
Dáváte si pozor na otevřený oheň v domě?
Vypínáte elektrické spotřebiče ze zásuvek, aby v nich nedošlo ke zkratu? Nebezpečí může skrývat i tam, kde jej nevidíte a nemůžete jednoduše ovlivnit v rámci každodenního provozu domácnosti. Stránky novin pravidelně plní hlášení hasičů o požárech elektroinstalace, k nimž došlo vinou zkratu nízkonapěťového vedení nebo jeho závady přímo ve zdech – dle údajů Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru došlo jen v roce 2022 k 2442 požárům vinou špatné elektroinstalace. 
Většina takových incidentů s vážnými škodami na majetku i zdraví vzniká v místě dotyku, tedy v rozvodných krabicích, vedle vypínačů nebo zásuvek. Pří průchodu elektrického proudu se každý vodič zahřívá, pokud je proud nepřípustně velký, může dojít k poškození izolace. Další příčinou může být zkratový proud, vznikající buď chybným zapojením nebo spojením míst s rozdílným napětím skrze vadnou izolaci. K vzácnějším, ale nikoliv zcela neobvyklým příčinám zkratů, může patřit i úder blesku do domu. Pokud již k požáru dojde, majitel bytu či domu se musí vypořádat nejen s jeho následky, ale také příčinou – raději elektroinstalaci vymění, než aby riskoval další škody. 
Chcete klid a bezpečí? Pohlídejte si kvalitu vedení už při stavbě či rekonstrukci 
Investice do bydlení bývá zpravidla tou největší, kterou člověk ve svém životě učiní. Nešetřit na kvalitních materiálech se vyplácí v mnoha směrech, ať už jde o stavební materiál, střechu, podlahy nebo vytápění. Pokud má dům či byt bezproblémově sloužit desítky let, v dnešní době plné elektrických spotřebičů je více než žádoucí ohlídat si také kvalitu elektroinstalace – ať už po stránkách bezpečnosti nebo životnosti. 
Nejnáročnější požadavky z hlediska požární bezpečnosti splňují nehořlavé bezhalogenové kabely NOPOVIC od českého výrobce NKT. K dispozici jsou v široké škále typů a rozměrů, v různých konstrukcích a úrovních nominálního napětí. Splňují nejen předpisy Evropské unie, jakými je například Evropská směrnice č. 305/2011, ale také normy ČSN, DIN VDE a českou vyhlášku 23/2008 Sb. (novelizovanou Vyhláškou MV č. 268/2011) o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
Oproti běžným kabelům z PVC (Polyvinylchloridu) mají kabely NOPOVIC z požárního hlediska řadu výhod. Nehoří, nešíří plamen, neuvolňují hustý toxický dým ani korozivní zplodiny, čímž snižují riziko poškození majetku i zdraví. V případě požáru se na kabelu vytvoří krusta, která brání průniku vzduchu a tím i šíření plamene. Zároveň se v takové situaci uvolňuje voda, která odebírá požáru energii. Jejich vlastnosti ale oceníte i mimo extrémní situace – disponují vysokou mechanickou odolností a snadno se instalují. O jejich kvalitách svědčí, že jsou používány například i ve školách, nemocnicích, průmyslových objektech, na letištích či v tunelech, kde jsou požadavky na požární bezpečnost mimořádně náročné. 
General picture
Burning Cable in socket
Nejen bezpečné, ale i ekologické 
Důležitým hlediskem staveb je v současné době také ohleduplnost k životnímu prostředí. Silové kabely NOPOVIC, vyvinuté specialisty ze všech českých závodů NKT v Kladně i Velkém Meziříčí, neobsahují PVC, jehož nedílnou součástí je chlor. Ten při spalování produkuje vysoce toxické a karcinogenní halogenové sloučeniny – například dioxin. Kabely NOPOVIC jsou vyráběny v České republice při využití obnovitelné energie a s vysokou mírou recyklace odpadních materiálů.  
Než se tedy pustíte do stavby nebo rekonstrukce, poraďte se se svým architektem či stavbyvedoucím, zda budou použity bezpečné, trvanlivé a kvalitní kabely se všemi potřebnými osvědčeními. I když je při bydlení možná nikdy neuvidíte, chrání majetek, zdraví i přírodu. 

Silové kabely 1 kV

NOPOVIC 1-CXKH-R

Bezhalogenové a oheň retardující kabely určené pro pevné uložení na kabelové nosné systémy (žebříky, žlaby, rošty, háky, apod.) v prostředí suchém nebo vlhkém.
Zjistěte více
Image of NOPOVIC 1-CXKHPH-R

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.