NKT instal CYKY Dca - inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci "Dca"

1. 1. 2020

Kabel je určený pro použití v souladu s podmínkami dle vyhlášky 268/2011 Sb. "Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb".

NKT flaf flying in the wind with grey sky

Zdravotnická zařízení

  • Jesle
  • Lůžková oddělení nemocnic
  • JIP, ARO, operační sály
  • Lůžková zařízení sociální péče  

Stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letištních, železničních a autobusových terminálů)

  • Shromažďovací prostor
  • Prostory určené pro veřejnost  

Stavby pro ubytování více než 20 osob (hotely, hostely, internáty, lázně, koleje, ubytovny)

  • Společné prostory (haly, recepce, restaurace apod.)  

Z požárního hlediska se jedná o vyšší stupeň požární ochrany ve srovnání s kabely klasifikovanými ve třídě „Eca“.

Kabely zařazené do třídy „Dca“ nešíří plamen, samy zhasnou a jejich energetický příspěvek k rozvoji požáru (množství uvolněného tepla) je již hodnocen podle EN 50399 a musí být menší než 70 MJ.

Pelle Fischer-Nielsen

External Communications Officer

Pelle Fischer Nielsen