Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Slunce a vítr už v Evropě dodávají zhruba čtvrtinu elektřiny, pro výrobce jsou skvělou příležitostí

6. 2. 2024

V loňském roce stoupl podíl solární a větrné energie ve spotřebě elektřiny v rámci EU na historické maximum. Ekologické zdroje s velkým potenciálem jsou na vzestupu a potřebují spolehlivé dodavatele.

Renewables
Energie získaná ze solárních a větrných elektráren podle britského think tanku Ember v Evropě v loňském roce poprvé překonala výrobu elektřiny ze spalování plynu. Nahrazování zejména fosilních paliv udržitelnými zdroji je zvláště nyní žhavé téma pro energetickou bezpečnost „starého kontinentu“, čemuž odpovídají i rostoucí podíly fotovoltaické a větrné energie: Výroba elektřiny ze slunce zaznamenala za rok 2022 nárůst o 24 procent a 39 TWh, za rok 2022 pak bylo v Evropě instalovány větrné elektrárny s výkonem 19 GW. Celkem měla za loňský rok solární a větrná energie podíl 22,28 procenta mezi zdroji elektřiny, zatím co v roce 2012 šlo jen o 8,86 procenta a v roce 2002 o zanedbatelných 1,35 procenta.
Cílem EU pro rok 2030 je 45% podíl obnovitelných zdrojů, například u solární energie je plánem přibližně 320 GW v roce 2025 a téměř 600 GW do roku 2030. Pro dosažení klimatických cílů Evropské unie je pak u větrné energie zapotřebí instalovat průměrně 31 GW ročně. Trendy v energetice jsou tak na následující desetiletí jasně dané – objem investic do obnovitelných zdrojů bude nadále růst. Česká republika má v této oblasti zatím značné rezervy, ve srovnání s celoevropskými 22 procenty má u nás solární a větrná energie podíl jen necelá čtyři procenta. Za loňský rok bylo zprovozněno 33 760 FVE s celkovým výkonem 288,8 MW, větrné elektrárny byly u nás (poprvé od roku 2019) zprovozněny čtyři s výkonem 8,8 MW.
Svět jako celek směřuje k zelené energii a pro ní dodává společnost NKT klíčové komponenty pro budování obnovitelných zdrojů. Její nabídka pro solární elektrárny pokrývá kompletní cestu energie z fotovoltaických panelů až ke spotřebiteli - kabely 1 kV, fotovoltaické kabely, kabely VN a VVN i příslušenství VN. Pro větrné elektrárny NKT nabízí kabely NN, VN a VVN a kabelové příslušenství pro připojení k síti a vnitřní síť mezi turbínami. Kvůli harmonickým a přechodovým jevům mají větrné elektrárny specifické požadavky na kabelové příslušenství, které musí mít integrovanou kontrolu elektrického pole. Proto NKT nabízí spojky, konektory a koncovky s touto funkcí.
Path of Electricity onshore illustration
Fortum customer case_img003
Již nyní se NKT podílí na významných projektech budování fotovoltaických elektráren a solárních i větrných parků. Například pro dánského provozovatele Eurowind dodala firma NKT 72kV a 36 kV kabely k devíti turbínám v lokalitě Energipark Veddum Kær, které jsou schopny zásobovat elektřinou přibližně 28 000 domácností. Zde použité kabely PEX-M-AL 72 kV vynikají mimo jiné tím, že jsou vyrobeny s pevnými Al vodiči, kombinovaným kovovým stíněním, LRT (podélnými a radiálními vodoblokujícími prvky ) a vnějším pláštěm MDPE. Rovněž kabely AXAL-TT 36 kW  dodané tamtéž jsou vyvinuty mimo jiné pro použití i v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie. Jsou vyráběny ve Švédsku a mají unikátní konstrukci, v níž jsou stínicí vodiče vyrobeny z hliníku a obklopeny elektricky vodivým polymerem, který zdvojnásobuje ochranu proti korozi stínění. Neporušené stínění zajišťuje dlouhodobou bezpečnou funkci kabelu a snadné odstraňování případných problémů. NKT také dodalo přibližně 135 kilometrů kabelů pro dánskou solární farmu Vandel III s celkovou kapacitou 152 000 MWh a schopností pokrýt nároky až 34 000 domácností.
Společnost NKT je od roku 2009 signatářem iniciativy UN Global Compact a zavázala se řídit své podnikání v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN. V loňském roce uvedla první kabely na světě s nízkouhlíkovým materiálem, použité pro vysokonapěťové připojení offshore větrného parku Dogger Bank C na moři a ve švédské nízkonapěťové elektrické síti. Pro rok 2050 si NKT vytyčilo cíl absolutní uhlíkové neutrality.

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.