Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.

Společnost NKT využívá ve všech svých výrobních závodech obnovitelné zdroje energie, čímž ročně eliminuje více než 48 000 tun emisí oxidu uhličitého.

23. 6. 2020

V současné době využívá NKT při výrobě silových kabelů elektřinu z obnovitelných zdrojů a díky tomu společnost snížila příspěvek emisí oxidu uhličitého, související se spotřebou energie, o 66 %. Pro NKT je přesun k zelené elektřině klíčovým krokem, korespondujícím s globálním přechodem k obnovitelným zdrojům energií, a to snížením uhlíkové stopy při výrobě kabelů.

Asnaes
Silové kabely jsou základní součástí propojené elektrické sítě a jsou nepostradatelnou součástí pro globální přechod k obnovitelným energiím. Proto jako přední dodavatel silových kabelů pokračuje společnost NKT ve snižování dopadu na životní prostředí a při výrobě silových kabelů využívá elektřinu získanou z obnovitelných zdrojů. Ve srovnání s loňským rokem tím snižuje emise oxidu uhličitého související s celkovou spotřebou energií ve svých závodech a lodi NKT Victoria o 66 %, což představuje 48 000 tun oxidu uhličitého ročně. To je ekvivalentem roční spotřeby energie v 8 148 běžných domácnostech.
- Jako klíčový článek v infrastruktuře nutné k ekologické transformaci bereme svoji odpovědnost vážně. Využívání zelené elektřiny při výrobě je dalším milníkem v našich ambicích ke zmenšování naší uhlíkové stopy a zasazení se k vývoji globálních energetických sítí, založených na technologiích s nejmenším možným dopadem na životní prostředí, říká Alexander Kara, prezident a výkonný ředitel společnosti NKT.
Změna dodávek energií je pro výrobní závody v Německu, Dánsku, Švédsku, Norsku, Polsku a České republice stvrzena uzavřením smluv s místními dodavateli a je vázána certifikací o původu energií pocházejících z obnovitelných zdrojů.
Orientace na obnovitelné zdroje ve výrobním procesu roste Společnost NKT se trvale zaměřuje na omezování dopadů svých činností na životní prostředí a tato skutečnost je přirozenou součástí jejích snah hrát ústřední roli při přechodu k obnovitelným energiím.  - Jako organizace oddaná cílům udržitelného rozvoje OSN a s jasnou vizí přispívat k budoucnosti založené na obnovitelných energiích, neustále snižujeme svůj vlastní dopad na životní prostředí. Velmi mě těší, že v současné době významně snižujeme objem vypouštěných emisí oxidu uhličitého a budeme pokračovat ve svém podnikání udržitelným a odpovědným způsobem, říká Alexander Kara. Pro společnost NKT je přesun k zelené elektřině součástí řady účelových iniciativ, zaměřených na snižování uhlíkové stopy při výrobě silových kabelů, které přispívají ke globální energetické transformaci. Mezi další iniciativy patří recyklace materiálů, např. XLPE a kovů, pocházejících z výroby silových kabelů, a specializované projekty zaměřené na zvyšování energetické efektivity výroby kabelů. Kromě toho společnost NKT vlastní a provozuje loď NKT Victoria, která je nejudržitelnější lodí pro pokládku kabelů v pobřežním průmyslu.
Pelle Fischer-Nielsen
External Communications Officer
Pelle Fischer Nielsen

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.