Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.
Cologne

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků a partnerů je pro NKT prvořadá a jejím cílem je nulový počet úrazů.  Neustále pracujeme na posilování naší kultury bezpečnosti zmírňováním rizik a podporou nezbytného chování pro neustálé zlepšování. V roce 2022 jsme zahájili aktualizovanou bezpečnostní strategii s cílem dosáhnout do roku 2028 celkové míry registrovaných úrazů (TRIR) nejvýše 0,6).

Zero by choice - Zásady záchrany života

Image of health and safety

Řízení změn - bezpečnostní rámec KPI

Abychom mohli sledovat náš pokrok a zajistit rychlé zmírnění následků, pracujeme se třemi hlavními klíčovými ukazateli výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Celková míra registrovaných úrazů (TRIR): 1,52 v roce 2023

Definováno jako kombinovaný počet smrtelných úrazů, úrazů s časovou ztrátou, úrazů s lékařským ošetřením a případů s omezením práce vynásobený 200 000 a vydělený součtem odpracovaných hodin.
 
Najděte naše hodnocení ESG a tabulku údajů o udržitelnosti

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.