Norsko

V roce 2004 získala NKT společnost ODIN Kabel, malý závod vyrábějící instalační kabely tuzemského typu, který od roku 2005 funguje jako NKT AS.

V tomto závodě pokračuje původní výroba a byl dále rozšířen, dnes slouží také jako logistické a distribuční středisko v Norsku pro výrobky z jiných závodů NKT, hlavně z dánského Asnæs a švédského Falunu.

11 loajálních zaměstnanců přispělo k významnému růstu, je zde však stále potenciál pro další rozvoj.

 

NKT A/S
Støperigata 7
N-3040 Drammen
Norway

Telephone: +47 32 81 70 40
info.no@nkt.com

Kompletní přehled výrobků a řešení najdete na www.nkt.com

Vyhledejte nejbližší kontakt