Služby

Nový standard

Koho se tato nová norma týká?

Výrobců

Vlastnosti výrobku musí odpovídat vlastnostem uvedeným v Prohlášení. Proto se od výrobce, který vyrábí kabely podle nové normy, vyžaduje, aby využil nezávislého orgánu ke zkoušení a kontrolování závodu. Výrobek by měl být označen CE pouze tehdy, když byl zkoušením schválen a bylo sepsáno DoP. Všechny obaly NKT, na které se vztahuje CPR, mají kromě označení CE i štítek s požární třídou CPR.

Architektů a projektantů

Stavební inženýři, architekti a projektanti, musí znát tuto novou normu, čeho se týká, na které výrobky se vztahuje a jak vybrat správný kabel pro příslušnou třídu stavby.

Velkoobchodníků

Velkoobchodníci musí znát, čeho a jakých výrobků se nová nová norma týká a mít na skladě správný sortiment. Velkoobchodník bude považován za výrobce v případech, kdy bude jako první uvádět neevropské výrobky na trh.

Montážních firem

Montážní firmy musí znát tuto změnu a volit správné kabely na základě specifikací, výkresů či podobné dokumentace. Tyto kabely se nezměnily ve smyslu vzhledu a názvu. Důležité je zkontrolovat, zda má kabel označení CE a správnou požární třídu. Kompletní informace o požárních vlastnostech kabelu lze nalézt v Prohlášení o vlastnostech (DoP) na našich webových stránkách.

Všechny obaly NKT jsou označeny CE a třídou CPR.

Vyhledejte nejbližší kontakt