Služby

Požární třídy

Dřívější požární třídy pro kabely jsou nahrazeny novými klasifikacemi podle normy EN 50575. EN 50575 spojuje normy pro zkoušení několika parametrů, což znamená, že kabely budou zkoušeny na energetický obsah, šíření ohně, kouř, kyselost, sálání tepla a tvorbu kapiček (hořících kapiček z plastů, které šíří oheň).

Existuje sedm nových tříd

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca. Třída Aca platí pro nehořlavé výrobky, jako jsou kabely s keramickou izolací, B1ca představuje vrcholnou třídu z pohledu hořlavosti kabelů, B2ca a Cca odpovídají kabelům, které mohou přispívat k určitému šíření požáru, třída Dca odpovídá požárním vlastnostem, jaké má normální dřevo,  Eca je vytvořena pro kabely, které zpomalují šíření plamene při malých požárech, ale pro které nebyla stanovena tvorba tepla a kouře a Fca znamená, že nebyly určeny žádné požární vlastnosti.

Vyberte si správný kabel

Každá země se sama rozhoduje, která úroveň požární třídy musí být pro instalaci splněna.

PVC, bezhalogenové kabely a CPR

Nepřítomnost halogenů není požadavek podle CPR. Když však mluvíme o požární bezpečnosti, je nejdůležitější rozdíl mezi bezhalogenovým kabelem a kabelem s PVC ten, že bezhalogenové kabely produkují značně menší množství škodlivých látek a méně kouře, když hoří. Protože tvorba kouře a šíření jedovatých částic jsou dvě z kritérií v nové normě, mají bezhalogenové kabely větší šanci na vyhovění novým požadavkům.

Vyhledejte nejbližší kontakt