O nás

Dvojnásobný přenos výkonu na delší vzdálenosti

Rekordní systém extrudovaných kabelů pro stejnosměrné vysoké napětí (HVDC) 525kV zdvojnásobí přenosovou kapacitu při delších vzdálenostech, přičemž drží ztráty na nízké úrovni. To umožňuje větší integraci zdrojů obnovitelné energie díky propojením do sítě.

Využití nového izolačního materiálu ze zesítěného polyetylénu (XLPE) pro aplikace extrudovaného HVDC kabelu stejně jako řada nově vyvinutých příslušenství umožňuje tomuto systému přenosy výkonu při značně vyšších úrovních napětí, než bylo dříve možné. Tento kabelový systém vyhovuje mezinárodním normám a doporučením pro extrudované kabelové systémy, včetně rozsáhlé kvalifikace na základě typových zkoušek a dlouhodobých prekvalifikačních testů.


Zásadní krok směrem k většímu využití obnovitelných zdrojů

Systém extrudovaných kabelů 525 kV HVDC má jmenovitý výkon až 2600 MW a je ideální pro dodávání větších množství elektrické energie na delší vzdálenosti, než bylo dříve možné. Tento kabelový systém je klíčovým prvkem vývojové vize sítě stejnosměrného napětí, která může efektivněji využívat výrobu obnovitelné energie. 

Používání technologie systému extrudovaných kabelů HVDC je výhodná tehdy, když potřebujeme efektivně dodávat energii přes osídlené či ekologicky citlivé oblasti nebo na zařízeních ležících na pobřeží či na otevřeném moři. Propojení kabelů HVDC tvoří základní prvky budoucích systémů obnovitelné energie, od nichž se požaduje přenos obrovských množství elektřiny na velmi dlouhé vzdálenosti, např., napříč kontinenty nebo mezi kontinenty.

  • Technicky a obchodně kvalifikované podle mezinárodního doporučení Cigré TB 496
  • Speciálně konstruované příslušenství, které využívá ověřené technologie a inovativní řešení, jež společně zvyšují kapacitu
  • Systém extrudovaných kabelů 525 kV HVDC nabízí zvýšení napětí o 64%, což umožňuje kapacitu až 2,6 GW
Vyhledejte nejbližší kontakt