O nás

Nejvýkonnější podzemní kabelový systém pro přenos energie na světě

Systém extrudovaných kabelů pro stejnosměrné napětí 640 kV je nejnovější výsledek našich rozsáhlých investic do výzkumu a vývoje na poli přenosových technologií stejnosměrného vysokého napětí (HVDC). Vzniká tak nový světový rekord pro technologii extrudovaných HVDC kabelů, která umožňuje integraci obnovitelné energie a propojení energetických trhů.

Obchodní využití tohoto prvního podzemního extrudovaného kabelového systému pro 640 kV DC s moderní technologií materiálu zvýší maximální přenos výkonu kabelových systémů o 20% a umožní lepší integraci vzdálených zdrojů obnovitelné energie do globálních energetických systémů. Tato technologie umožňuje nejnižší kabelovou hmotnost na instalovaný megawatt (MW) přenosové kapacity a vyšší napětí poskytují přenos s nízkými energetickými ztrátami.

Tím, že umožní přenos většího výkonu na větší vzdálenosti s nižšími ztrátami, nabízí naše kabelová technologie pro 640 kV řešení pro země, které usilují o integraci svých energetických trhů. Propojovací vedení umožňují efektivní přenos obnovitelné energie vyráběné například na vzdálených solárních a větrných zařízeních, napomáhají mezinárodnímu obchodování s energií díky lepšímu využití výroby energie. Efektivní dodávka energie může díky použití kabelů probíhat také přes hustě osídlené či ekologicky citlivé oblasti. Jediný pár extrudovaných HVDC kabelů 640 kV by například mohl přenášet dostatek zelené energie pro dodávky do tří miliónů domácností.

640 kV extruded HVDC cable system

Infographic 640kV extruded HVDC cable system

Press release

Vyhledejte nejbližší kontakt