Kontakt
Zde najdete kontakty pro váš region.
two engineers working in front of computer, technique

Lidé

Naši lidé jsou klíčovým faktorem a my se snažíme budovat rozmanitou organizaci založenou na inkluzivní kultuře a řízenou angažovanými zaměstnanci.
Podporujeme rozmanitost a začlenění v rámci naší organizace a zavazujeme se podporovat globální přechod na obnovitelné zdroje energie na základě pravidel odpovědného a etického chování definovaných v našem kodexu chování.

Rozmanitost a začlenění

We care

Zavázali jsme se podporovat rozmanitou organizaci a kulturu, ve které se lidem z různých prostředí daří a která je inspiruje k co nejlepším výkonům. Věříme, že rozmanitá organizace umožňuje udržitelnou výkonnost a že inkluzivní a vstřícná kultura je lepším místem pro práci.
Představenstvo společnosti NKT A/S stanovilo následující cíl v oblasti genderové diverzity: Do roku 2025 alespoň 30% zastoupení žen v globálním vedoucím týmu a rozšířeném vedoucím týmu a 40% v představenstvu.

Hodnocení diverzity a inkluze

Maximální hodnota je 100

Female info.png

Programy pro lidi

sustainability_2021 program@2x.png
Cologne

Získávání, rozvoj a řízení talentů

NKT se strategicky zaměřuje na rozšiřování příležitostí pro rozvoj zaměstnanců a talentů v rámci celé organizace prostřednictvím firemních programů a procesů. To zahrnuje proaktivní rozvoj a uplatnění identifikovaných talentů ve společnosti a také získávání talentů neustálým posilováním značky zaměstnavatele v odborných oblastech důležitých pro budoucí výkonnost společnosti.

Blahobyt a výkonnost lidí

V NKT podporujeme kolektivní smlouvy a usilujeme o spravedlivé a konkurenceschopné odměňování. Kromě toho společnost respektuje a dodržuje místní pracovní právo, podporuje svobodu sdružování a všichni zaměstnanci mají smlouvy v souladu s místními zákony a předpisy.
 
 

Inženýři budoucnosti

Máme vysoké nároky na technické kompetence, abychom mohli pokračovat v podpoře přechodu na obnovitelné zdroje energie. Jako přední společnost v oboru silových kabelů se přirozeně podílíme na výchově celosvětové řady technických talentů.
V roce 2020 jsme zahájili trainee program NKT a v září 2021 jsme v našem vysokonapěťovém inženýrském centru a výrobním závodě ve švédské Karlskroně s radostí přivítali první dva talenty připravené propojit ekologičtější svět. V roce 2022 se program rozšířil na 7 trainee pozic a nyní se do něj zapojil i Kolín nad Rýnem v Německu.

Career

NKT Trainee program

Give your career a powerful start!
Read more
Image of trainees in production in Karlskrona

NKT Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru a mějte tak přehled o našich novinkách.