Oblasti využití

Těžařství

Při těžbě jsou bezpečnost, spolehlivost a výkon silových kabelů klíčem k zajištění hladkého a efektivního provozu. Pro drsné nároky těžebního prostředí poskytuje NKT ideální kabelové výrobky, které se v těžebním průmyslu úspěšně používají po desetiletí.

    Quality responsibility

    Our emphasis on quality is a key competitive advantage customers can trust in. Click here to read more about our on our quality landscape.

    Read More
    Vyhledejte nejbližší kontakt